image banner
Nghị quyết về chủ trương ĐTXD HTKT phục vụ chia lô đấu giá đất ở dân cư
Số ký hiệu văn bản 01/NQ - HĐND
Ngày ban hành 09/06/2023
Ngày hiệu lực 09/06/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết về chủ trương ĐTXD HTKT phục vụ chia lô đấu giá đất ở dân cư
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt Phan Quang Mão
Tài liệu đính kèm NQ-HA-TANG638187810223489580638219033070994084.pdf