image banner
KẾ HOẠCH Về việc triển khai làm giao thông nông thôn từ nguồn Xy măng Nông thôn mới nâng cao
Số ký hiệu văn bản 51
Ngày ban hành 11/09/2023
Ngày hiệu lực 12/09/2023
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Về việc triển khai làm giao thông nông thôn từ nguồn Xy măng Nông thôn mới nâng cao
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Phan Quang Mão
Tài liệu đính kèm kh_cap_xy_mang_ntm_20230911022638301112283642075.pdf